button lid worden 2019

button contributie 2019

button proeftraining 2019

button subsidie 2019

button subsidie JVF 2019

Wat is S.C. Twist?
S.C. (Sportclub) Twist is in juli 2015 van start gegaan, na een fusie van de korfbalverenigingen Oranje Nassau en Spirit, en handbalvereniging HWC.  Een jonge vereniging dus, maar met een jarenlange ervaring! Bij S.C. Twist kun je handballen of korfballen. Of meedoen met TwistFIT!, een groepje niet (meer) spelende leden dat 1x per week sportief bezig is.

Doelstellingen van de vereniging
• Sporten bij S.C. Twist is voor iedereen, zowel dames als heren, jong en oud.
• S.C. Twist is een gezellige, veilige en positieve vereniging, waar sportiviteit, waardering, respect en tolerantie onze waarden zijn.

Handbal of Korfbal?
Overeenkomsten Hand- als korfbal zijn beide teamsporten, waarin het draait om de bal. Samenspelen is noodzakelijk om een wedstrijd te winnen. Het speelveld is klein, waardoor korte, snelle bewegingen noodzakelijk zijn. Beide sporten zijn in dezelfde tijd onstaan (korfbal in 1902, handbal in 1904), maar zijn met hun tijd meegegaan. In het voor- en najaar worden de wedstrijden buiten gespeeld, in de wintermaanden in een sporthal.

Handbal
Handbal is een flitsende en dynamische sport voor iedereen die van actie houdt. Bij handbal kun je eigenlijk alleen winnen als je goed samenspeelt met je teamgenoten. Als handballer moet je wel tegen een stootje kunnen. Handbal is namelijk een sport waarbij lichamelijk contact is toegestaan. Het spelen in een team (onderlinge afhankelijkheid) en het fysieke van het spel (leren omgaan met fysieke weerstand en het bieden van fysieke weerstand) maken handbal uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op de maatschappij.

Een handbalteam bestaat uit zeven spelers; zes veldspelers en één keeper. Vanaf de C-jeugd (13-14 jaar) is er een aparte competitie voor dames en heren.

Korfbal
Korfbal is de ultieme teamsport. Een speler mag niet lopen met de bal en je kunt je alleen vrijspelen en doelpunten maken door snel met elkaar over te spelen. Daarbij is korfbal de enige gemengde teamsport ter wereld. Nergens anders leren jongens en meisjes op een zo natuurlijke manier met elkaar om te gaan. Bij korfbal vervullen de spelers alle functies: aanvallen, verdedigen en ondersteunen. Lichamelijk contact is niet toegestaan. Extra lichaamsbescherming, zoals scheenbeschermers, is daarom bij korfbal niet nodig.

Veilig Sportklimaat
S.C. Twist voert een actief en gedegen preventie en integriteitsbeleid. Om een veilig sportklimaat te borgen, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de vrijwilligers zoals een gedragscode en afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
Tevens heeft S.C. Twist een vertrouwenspersoon. 

Sportiviteit
Bij S.C. Twist hoeven de ouders hun sport niet aan de kinderen terug te geven, zoals in de SIRE-reclame. Ouders hebben de sport namelijk nooit van hun kinderen afgenomen!

Sociale binding
Twist is veel meer dan een sportclub. Veel van onze leden beschouwen Twist als hun 'tweede huis'. De thuiswedstrijden trekken veel bezoekers, en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals disco-avonden, speurtochten en kampen.

Competitie
Bij S.C. Twist kan een lid het hele jaar sporten. S.C. Twist neemt namelijk deel aan de zaal- en de veldcompetitie. Het zaalseizoen start in oktober en eindigt in maart. Het veldseizoen start in april en eindigt eind september. Tijdens de vakanties wordt er in principe niet getraind.

Bij handbal spelen de jeugdteams B, C, D, E en F op zaterdag, de A-jeugd en senioren op zondag of doordeweeks (afhankelijk van de competitie). Bij korfbal spelen alle teams op zaterdag.
Een leeftijdsindeling (handbal) kunt u hier bekijken  

Training
S.C. Twist heeft bekwame jeugdleiders en trainers die ook uw zoon of dochter op een verantwoorde wijze begeleiden en het spel aanleren. S.C. Twist speelt op veel fronten van de competitie in de regio en oogst goede resultaten. S.C. Twist is vertegenwoordigd in bijna alle leeftijdcategorieën, van 4-jarigen tot 50-plussers die nog actief de sport beoefenen. Bij TwistFIT! is de oudste deelnemer zelfs 70+.

Jaarlijks wordt er een trainingsschema opgesteld. In principe probeert S.C. Twist zoveel mogelijk vast te houden aan het bestaande trainingsschema. Beschikbaarheid van de accommodatie en de trainers kan het schema wijzigen. Het trainingsschema wordt op de website geplaatst en bekend gemaakt via de trainers.

TwistFIT!
TwistFIT! is een vervolg op de trimgroep, die sinds 1989 actief was bij Spirit. TwistFIT! is er speciaal voor volwassenen die op een leuke manier wel wat aan sport willen doen, maar geen wedstrijden willen spelen. TwistFIT! traint elke maandagavond (m.u.v. de zomervakantie) van 19.30 uur tot 20.30 uur op het veld.

Wat mag u van S.C. Twist (minimaal) verwachten?
• Een paar keer meetrainen voordat je lid wordt.
• Minimaal 1x per week trainen (m.u.v. vakanties).
• Deelname aan de competitie (m.u.v. TwistFIT!).
• Activiteiten zoals Sinterklaasfeest, spooktocht, klaverjassen en een jeugdkamp.
• Modern clubgebouw, kunstgrasvelden (korfbal) en asfaltvelden (handbal)

Accommodatie
Ons clubgebouw en onze speelvelden bevinden zich aan de Claudius Civilislaan 33b, 3132 JA Vlaardingen. De thuiswedstrijden voor de zaalcompetitie worden, in afwachting van het gereedkomen van de nieuwe sporthal op ons terrein, gespeeld in de verschillende sporthallen in Vlaardingen en de tijdelijke blaashal op ons korfbalveld, tenzij de bond anders beslist.

Verzekering
Er is voor de (handbal) leden van S.C. Twist door het NHV een Collectieve Ongevallen- en W.A. (secondair) verzekering afgesloten. Informatie over de verzekering is op de nhv website te vinden.

Blessure's

Het is natuurlijk heel vervelend als er zich een blessure voordoet.  In zo'n geval geldt de volgende regeling:
• de betrokkene meldt schriftelijk bij de ledenadministratie en penningmeester dat hij / zij langdurig geblesseerd is met hierbij de aard van de blessure
• in het lopende kwartaal blijft de normale leeftijdsgebonden contributie van toepassing
• tijdens het restant van de langdurige blessure wordt de betrokkene geregistreerd als "Niet spelend lid" met de hierbij behorende contributie van € 22,00 per kwartaal (seizoen 2022-2023).

Contributie
De contributie wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. De actuele bedragen staan vermeld op de verenigingswebsite. De contributie kan alleen per automatische incasso worden voldaan (naar wens per kwartaal of per jaar). In verband met de regelgeving van de bonden dient bij tussentijds opzeggen de contributie t/m juni (einde seizoen) te worden betaald.