Sportclub Twist is opgericht in 2015. Vanaf 1 juli 2015 is de vereniging een gezamenlijke voortzetting van drie verenigingen uit de Vlaardingse Westwijk: c.k.c. Oranje Nassau (korfbal, opgericht in 1935), c.k.c. Spirit  (korfbal, opgericht in 1947) en h.v. HWC (handbal, opgericht in 2006, na de fusie van de handbalverenigingen WIK (1951) en Hollandiaan (1956)).

Rond 2010 kwam de wens vanuit de gemeente om alle gemeentelijke sportaccommodaties weer onder gemeentelijk beheer te plaatsen. Het onderhoud kwam voortaan voor rekening van de gemeente, en de verenigingen moesten huur gaan betalen. Omdat de kosten voor de verenigingen nagenoeg gelijk waren, had dat weinig gevolgen. Tot een paar jaar later huurverhogingen werden aangekondigd…

In 2013 werden de plannen bekend: over een paar jaar zou de huur verdubbeld worden. Voor Spirit, met ca. 100 leden de kleinste van de drie verenigingen, betekende dat een gemiddelde contributieverhoging van € 40 per lid. Navraag bij de andere Westwijkverenigingen leerde dat ook daar de huurverhoging een forse tegenvaller zou betekenen. Bij alle drie de verenigingen bestond dan ook de vrees dat het over niet al te lange tijd financieel niet meer mogelijk zou zijn de vereniging draaiende te houden.

De besturen kwamen tot de conclusie dat een fusie tussen de verenigingen de beste oplossing zou zijn. Door het afstoten van het Spiritcomplex en de kantine van Oranje Nassau zouden vele huurpenningen bespaard blijven. In een bijzondere ledenvergadering  in januari 2014 – bij elke vereniging op hetzelfde moment gehouden -  werd het voorstel om een fusie te onderzoeken  unaniem aangenomen. Al snel waren er werkgroepen actief om te onderzoeken of en hoe een fusie mogelijk zou zijn. In november 2014 werden de resultaten gepresenteerd in een gezamenlijke ledenvergadering in de kantine van HWC, waarna de leden van elke vereniging voor of tegen de fusie konden stemmen. Unaniem werd voor gestemd, en zo werd de nieuwe vereniging - onder de werknaam HKV (Handbal Korfbal Vereniging) - geboren.

Er volgden maanden van druk overleg, met elkaar en met de gemeente. Ondertussen bleek het bij Oranje Nassau en Spirit lastig om alle teams compleet te krijgen. In mei werd daarom na een ledenraadpleging besloten alvast de seniorenteams samen te voegen, die onder de tijdelijke naam Oranje Nassau/Spirit Combinatie deel zouden nemen aan de competitie 2014/2015, met het complex van Oranje Nassau als thuisbasis. In maart 2015 verhuisden ook de jeugdleden van Spirit naar het veld van Oranje Nassau.

Begin 2015 waren de vorderingen zodanig dat er nagedacht moest gaan worden over een naam en een tenue. Er werd een prijsvraag uitgeschreven, waarop zo’n 30 reacties binnenkwamen.  Een speciaal samengestelde commissie, bestaande uit 1 jeugdlid en 1 volwassene van elke vereniging, koos 5 namen en 5 tenues. Een maand lang kon ieder lid, zijn stem uitbrengen, waarna op 8 april de naam en kleuren zouden worden onthuld door sportwethouder Arnout Hoekstra. Althans, dat was de bedoeling… Vooraf was er reeds een persbericht verstuurd, met het dringende verzoek dit pas na 8 april, 20.00 uur te plaatsen. Een ijverige journalist van het Algemeen Dagblad zag dat echter over het hoofd, en zo wist half Vlaardingen al een dag eerder wat het zou worden. Een herhaling van de geschiedenis, want ook de oprichting van Spirit, in 1947, verscheen te vroeg in de krant.

Het zou de pret niet drukken. Vele leden kwamen naar de kantine van HWC waar met een druk op de knop de naam werd onthuld: “S.C. Twist”. De naam is geïnspireerd op een brug over de Vlaardingse Vaart. De draaiing in deze brug (de twist) symboliseert het ‘ineendraaien’ van drie bijzondere verenigingen. Ook de clubkleuren werden bekend gemaakt: blauw en zwart, al zou het nog maanden duren voordat de definitieve kleur blauw was vastgesteld.

Per 30 juni 2015 zijn de verenigingen Spirit, Oranje Nassau en HWC opgeheven. Op 1 juli 2015 is S.C. Twist gestart op het sportcomplex aan de Claudius Civilislaan.

In 2016 is ook KV Vlaardingen opgegaan in S.C. Twist, waardoor de vereniging nu ca. 500 leden telt. In verband met de naderende sloop van de Westwijkhallen, zijn er plannen om naast de kantine, op de parkeerplaats, een nieuwe sporthal te plaatsen. Naar verwachting zal dit in 2021 gerealiseerd worden.

We hopen van harte u te mogen ontmoeten bij onze vereniging!