Handbal is een dynamische teamsport voor jong en oud.  

Al meer dan 60 jaar wordt in Vlaardingen op recreatief maar ook op prestatie niveau handbal bedreven. Naast  "ACTIE" - "SPANNING" - "TECHNIEK" vind je bij S.C. TWIST ook vrienden (voor het leven?) en is het mogelijk om naast het sporten ook deel te nemen aan diverse leuke programma's/feesten die met enige regelmaat georganiseerd worden.  Handballen kan vanaf 5 jarige leeftijd bij onze F jeugd waar op spelenderwijze het fantastische spelletje geleerd wordt. Ook op oudere leeftijd is het mogelijk om door te gaan met handbal, in ons recreanten team hadden wij bijvoorbeeld ooit een 70 jarige speler. Tussen deze  2 uitersten is er bij s.c. Twist  voor elke leeftijdsgroep een handbalteam aanwezig.  Op deze wijze trachten wij zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met een geweldige team sport... HANDBAL! 

Hoe het begon

Door de fusie van de 2 Vlaardingse handbalverenigingen Hollandiaan en WIK, ontstond de Hollandiaan Wik Combinatie oftewel HWC.

Teruggang van het leden bestand en commerciële belangen van de gemeente lagen hieraan ten grondslag. Zo moesten beide verenigingen hun locatie verlaten om nieuwbouw (woningen) mogelijk te maken. Maar we kregen er wel een prachtig complex voor terug. Op 12 april 2008 werd deze locatie feestelijk geopend.
We schrijven 2015 als er weer gefuseerd moet worden, dit keer door de bezuinigings drift van de gemeente. Samen met de korfbalverenigingen Oranje Nassau en Spirit ontstond de nieuwe vereniging S.C.TWIST

Maar hiervoor...
Lees ook verder over het ontstaan van handbal en meer dan 60 jaar handbal in Vlaardingen

Het ontstaan van Handbal

In de maand Oktober 2011 vierde HWC het eerste lustrum, want vijf jaar eerder was de fusie tussen WIK en de Hollandiaan een feit.
Ook was het dat jaar 60 jaar geleden dat de eerste Vlaardingse handbal vereniging werd opgericht. De HVWIK werd toen mede-opgericht door de zus en zwager van onze eigen An Parlevliet die 16 september 1951 lid werd en dus ook ruim 60 jaar bij het handbal was betrokken, en is ontstaan binnen de Vlaardingse sportvereniging RKWIK. Hierin waren naast de afdeling voetbal ook turnen, zwemmen en tafeltennis ondergebracht, en dit werd dus in 1951 uitgebreidt met de afdeling Handbal.

Het eerste bestuur bestond uit: Voorzitter A.v.d. Horst, Secretaris Ria van Kesbergen, Penningmeester Kees Verbeek. Nu stelde dit prille begin van het Vlaardingse handbal nog niet veel voor. Er was geen eigen terrein waar getraind of gespeeld kon worden, dus werd er in "het Hof" een trainingsplekje gezocht en werden wedstrijd gespeeld op een stukje veld van voetbalclub HVO onder de rook van de toenmalige “Super” waardoor de wedstrijd ook regelmatig afgelast moest worden omdat de Super nogal eens wat rook en dergelijke uitstootte waardoor spelen onmogelijk was. De hele omgeving was hierdoor wit, en ook was ademen geen pretje door stoffen als ammoniak die door de lucht vlogen en op je keel sloegen. Gelukkig is er veel verandert wat dat betreft. Verder over het handbal... men speelde toen nog “11 Handbal” en op gras uiteraard.

Handbal is een balsport die zijn oorsprong heeft in Denemarken. Daar werd in 1904 de eerste handbalfederatie gesticht.
Het was een heel ander soort spel waar nog grote lijnen van zijn overgebleven. In 1906 staken ze de officiële spelregels ineen, de eerste gedrukte spelregels verschenen in 1919 en handbal werd toen nog gespeeld op voetbalvelden en met 11 spelers dit werd grootveldhandbal of ook wel 11 handbal genoemd. 
(bron: site Venray Beweegd)

Om een indruk te krijgen hoe dat in z'n werk ging zijn hier enkele oude filmpjes te bekijken>  FILM 1  *  FILM 2  *  FILM 3

Aangesloten bij een bond was men (nog) niet dus van een gestructureerde competitie was ook nog geen sprake. Wedstrijdjes werden gespeeld tegen andere Vlaardingse sport verenigingen en soms maakte men een uitstapje buiten de stadsgrenzen. Zo speelde men ook wel een keer in bv. Haarlem. Op 11 jarige leeftijd speelde onze An gewoon mee met het dames team (zeg maar de Dames senioren). Meer structuur kwam er in de club toen aangesloten werd bij de katholieke sportbond. Er werden centraal wedstrijden uitgeschreven die overigens op zondag  pas na 12.00 uur mochten beginnen om iedereen de gelegenheid te geven ter kerke te gaan.  Het duurde dan ook tot laat in de avond om alle wedstrijden te kunnen afwerken, temeer ook omdat men nog niet beschikte over een sporthal. De enige zaal was de Energiehal in Rotterdam met 3 velden. Aan de zijkant was ook nog een plekje beschikbaar om te spelen, alleen was er een klein detail... het veld bestond uit straat klinkers, maar dat vond men geen probleem. Een ander leuk detail was het tenue van de Dames. Het was verboden dat dames een sportbroek droegen. Het officiële tenue was een broekROK en een (niet te strakke) witte blouse. Later kwam men er achter dat dit toch niet de ideale outfit was om een sport te bedrijven en werd toegestaan dat ook de dames een sportbroek droegen. MAAR!!! de pijpen mocht niet korter zijn dan 12cm. boven de knie, een speciale commissie controleerde of aan deze eis werd voldaan. (maar hoe meet je dat? vanaf de onder of bovenkant knie, of misschien wel vanuit het midden?)  Ook aardig was het strikt katholieke karakter van de bond, als iemand het in zijn hoofd haalde om met een niet katholieke medemens te trouwen, dan was het einde verhaal binnen de vereniging en moest men vertrekken. De katholieke kerk deed erg hun best om het “eigen kamp” zuiver te houden en te beschermen tegen wat men toen noemde de “neutrale sport”. In die tijd had de kerk nog aardig wat in de melk te brokkelen, en dus ook bij de verenigingen die netjes opvolgde van de kerk voorschreef. Dat waren nog eens tijden! Maar inmiddels zitten we in dit verhaal al midden jaren 60 en zien we de jeugd opstaan tegen de starre verhoudingen in de maatschappij en zo ook de kerk. En noodgedwongen kwam er een begin aan het einde van de kerkelijke invloed naar de sportverenigingen want hervormingen waren dringend nodig om de verenigingen te kunnen laten bestaan en met name de jeugd aan het sporten te houden. 

DE KATHOLlEKEN EN DE NEUTRALE SPORT. 

Uitgangspunt bij het oprichten van R.K. Sportverenigingen was, naast zondagsheiliging, ongetwijfeld de "bescherming" tegen neutrale verenigingen. Zelfs na de tweede wereldoorlog vreesden de bisschoppen en hun adviseurs de negatieve invloed van neutrale verenigingen. Voornamelijk richtten zich eerstgenoemden tot de jeugdige katholieken tot 17 jaar, waarbij de bepaling van kracht bleef in eigen wedstrijdverband te sporten. Hun bleef het lidmaatschap van een neutrale vereniging verboden, terwijl aansluiting van niet-katholieken bij een katholieke sportvereniging werd ontraden.  Vergeten werd, dat er in overwegend niet-katholieke districten te weinig katholieke verenigingen aanwezig waren Dispensaties moesten vlot verleend worden, anders was de jeugd de dupe geworden! 
bron: Jubileumboek RK WIK)

In de tussentijd had An niet stil gezeten, naast het spelen begon zij ook binnen het bestuur werkzaamheden te verrichten en aanvaarde de functie van secretaris, daarnaast was zij jeugdtrainer, scheidsrechter en bemande zij het wedstrijdsecretariaat. In die tijd fuseerde de katholieke bond met het huidige NHV, kreeg WIK een “eigen” plekje aan de Hugo de Vriesstraat (waar in het begin ook nog op gras gespeeld werd). Intussen was begin jaren 70 het 11 handbal vervangen door het huidige 7 handbal zoals we het nu kennen. Het gras had plaats gemaakt voor asfalt en we konden beschikken over een eigen sporthal westwijk om de zaalwedstrijden te kunnen spelen en WIK was uitgegroeid tot de grootste handbalvereniging van de afdeling Rotterdam. Vlaardingen werd een tweede handbal vereniging rijker toen de Hollandiaan werd opgericht. Bij WIK waren het de mannen die furore maakte en bij de Hollandiaan waren dat de dames. Aan het eind van de vorige eeuw zagen we helaas het ledenaantal terug lopen en had de gemeente Vlaardingen interesse in onze locaties in de Westwijk en Holy om daar woningen te kunnen bouwen. Het duurde toen niet lang meer tot de gesprekken begonnen die uiteindelijk in 2006 tot de fusie leidde. Onze oude kantines werden gesloopt en de nieuwe vereniging HWC kreeg een prachtig nieuw complex in de westwijk aan de Claudius Civilislaan. Er daar zijn wij toch wel erg trots op.

Nu zijn we aangeland in 2015 en wederom was het noodzakelijk de handen ineen te slaan dit keer om de stijgende financiële druk vanuit de gemeente te kunnen opvangen. De samenwerking met de korfbalverenigingen Oranje Nassau en Spirit is hierdoor tot stand gekomen en vol goede moed gaan we verder met S.C.TWIST 

Op kerstavond 2015 moesten wij helaas afscheid nemen van An Parlevliet, zij overleed op 75 jarige leeftijd. Zij zal altijd in onze herinnering blijven als een bijzondere vrouw die aan de basis stond van onze handbalvereniging.