• Opstellen en ten uitvoering brengen van het handbal technisch en tactisch meerjarenbeleidsplan [MJBP] van de vereniging
  • Detaillering van het technisch en tactisch MJBP voor het lopende seizoen en continue bewaking en waar nodig aanpassen
  • Deskundige technische kaderleden aan te sturen, verder te ontwikkelen en waar nodig stop te zetten, in lijn met het technisch en tactisch beleidsplan
  • Onderhouden van nauwe contacten met de overige commissies
  • Op de hoogte houden van het bestuur van alle relevante ontwikkelingen